04-01-2021 A AGR GestLegal no només estrenem any, sino que també estrenem oficines i nova web. Per nosaltres és molt important actualitzar-nos constantment. Oferir sempre les últimes informacions i novetats respecte als canvis en normatives i legislacions és...